This site uses cookies to store information on your computer. I'm fine with this Cookie information

COVID-19

If you believe you have Coronavirus (COVID-19), or have developed a continuous cough, have a fever/high temperature, loss of smell or taste, or have come into contact in the last 14 days with someone who has; then please do NOT come into Sandyford. For further information about Coronavirus please visit NHS Inform

 

 

 

 

NHS Greater Glasgow & Clyde

Potrebujem tlmočníka (Slovak)

Ak nie je angličtina vaším prvým jazykom, alebo ak trpíte zrakovým alebo sluchovým postihnutím, je možné pre vás zabezpečiť tlmočníkov, ktorí vás budú na stretnutiach sprevádzať. Tlmočníci sú školení v klinickej komunikácii a sú viazaní rovnakými pravidlami zachovávania mlčanlivosti o pacientovi ako všetci ostatní zdravotnícki pracovníci. Ak potrebujete niekoho, kto by vám tlmočil, oznámte túto skutočnosť osobe, ktorá s vami telefonicky dohaduje stretnutie na linke kliniky Sandyford na tel.č. 0141 211 8130.

Linka je k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 08.30 do 16.15 hod okrem sviatkov.

Pre informácie o formátoch v inom ako anglickom jazyku kliknite na tlačidlo dostupnosti v pravom hornom rohu tejto stránky.